Illuusioiden tutkimuskeskus.

perjantaina, tammikuuta 28, 2005

Kristillisestä fundamentalismi edelleen

Kopernikaalis-heliosentrinen maailmankuva
on epäraamatullinen.

Viimeaikoina on taas internetissä ollut kummallinen
kreationistien aalto, evoluution kiistäminen sen epä-
raamatullisuuden vuoksi tuntuu olevan jonkinlainen
muoti-ilmiö. Toisaalta jos haluaa pitäytyä raamatul-
lisessa maailmankuvassa ei mitään syytä pysähtyä
tähän ole vaan koska jos raamattu kertoo meille to-
tuuden elämän synnystä, niin voimme etsiä siitä vas-
tauksia myös maailmankaikkeuden rakenteesta.

Kreationistien "tutkimuslaitos", CRS vaatii kaikilta jäseniltään
yhteisen tunnustuksen, jolla vakuutetaan jäsenien noudattavan
järjestön näkemyksiä, ensimmäinen kohta kuuluu:


1. The Bible is the written Word of God, and because it
is inspired throughout, all its assertions are histori-
cally and scientifically true in the original autographs.
To the student of nature this means that the account of
origins in Genesis is a factual presentation of simple
historical truths.

Sama varsin kirjaimellinen näkemys näyttää löytyvän
myös Adventistikirkolta.


Koska Raamattun ilmaiseman jumalallisen totuuden,
kirjaimellisesti niin itse en ainakaan löydä tästä suora-
sanaisesti ilmoituksesta viitteitä joiden perusteella inhi-
millinen järki voisi päätellä sen minkä omaksu minkä
hylätä. Siispä se mikä on totta raamatullisessa mieles-
sä saadaan selville tutkimalla mitä tuo kirja kertoo
maailmasta. Onhan se syntynyt jumalallisen inspiraa-
tion innoittamana.

Mikä on havaittavien maa-ilman asema suhteessa
aurinkoon?

Jos 10:11 Ja kun he paetessaan Israelia olivat Beet-Hooronin rinteessä,
heitti Herra taivaasta heidän päällensä isoja kiviä
, koko matkan
Asekaan asti, niin että he kuolivat; niitä, jotka kuolivat raekivistä, oli use-
ampia kuin niitä, jotka israelilaiset surmasivat miekalla.
Jos 10:12 Silloin puhui Joosua Herralle, sinä päivänä, jona Herra antoi
amorilaiset israelilaisten valtaan, ja sanoi Israelin silmien edessä:
"Aurinko, seiso alallasi Gibeonissa, ja kuu Aijalonin laaksossa".
Jos 10:13 Niin aurinko seisoi alallansa, ja kuu pysyi paikallansa,
kunnes kansa oli kostanut vihollisilleen. Niinhän on kirjoitettuna "
Oikeamielisen kirjassa". Niin aurinko pysyi paikallansa keskitaivaalla
päiväkauden, kiirehtimättä laskemaan.
Jos 10:14 Eikä ole ollut sen päivän vertaista, ei ennen eikä jälkeen, jona
Herra näin kuuli ihmisen ääntä; sillä Herra soti Israelin puolesta.

Psa 19:4 (19:5) Niiden mittanuora ulottuu yli kaiken maan ja niiden
sanat maanpiirin ääriin. Auringolle hän on tehnyt niihin majan.
Psa 19:5 (19:6) Se on niinkuin ylkä, joka tulee kammiostaan, se
riemuitsee kuin sankari rataansa juostessaan.
Psa 19:6 (19:7) Se nousee taivasten ääristä ja kiertää niiden
toisiin ääriin
, eikä mikään voi lymytä sen helteeltä.

Ecc 1:5 Ja aurinko nousee, ja aurinko laskee ja kiiruhtaa sille
sijallensa, josta se jälleen nousee
.

Job 9:7 hän kieltää aurinkoa, ja se ei nouse, ja hän lukitsee
tähdet sinetillään
;

Maa kiertää näiden paikkojen perusteella selkeästi maanpiiriä. Minkälainen
tämä maa sitten on?

1Ch 16:30 Vaviskaa hänen kasvojensa edessä, kaikki maa. Maan piiri
pysyy lujana, se ei horju
.

Psa 93:1 Herra on kuningas. Hän on pukenut itsensä korkeudella.
Herra on pukeutunut, vyöttäytynyt voimaan. Niin pysyy maanpiiri
lujana, se ei horju
.

sa 96:10 Sanokaa pakanain seassa: "Herra on kuningas". Niin pysyy
maanpiiri lujana, se ei horju
. Hän tuomitsee kansat oikeuden
mukaan.

Vastaava ilmaisu joka suomeksi on tulkittu "maanpiiri pysyy lujana"
käännetään yleisesti englanniksi "the world is established, it shall
never be moved". Eli toisinsanoen kyseessä on varsin lujarakentei-
nen pinta, "joka ei horju" tai tärise.

Maan ja taivaan perustukset


2Sa 22:8 Silloin maa huojui ja järisi, taivaan perustukset järkkyivät;
ne horjuivat, sillä hänen vihansa syttyi.

2Sa 22:16 Silloin meren syvyydet tulivat näkyviin, maanpiirin
perustukset
paljastuivat Herran nuhtelusta, hänen vihansa hengen
puuskauksesta.

Psa 18:15 (18:16) Silloin vetten syvyydet tulivat näkyviin, ja maan-
piirin perustukset paljastuivat
sinun nuhtelustasi, Herra, sinun
vihasi hengen puuskauksesta.

Pro 8:27 Kun hän taivaat valmisti, olin minä siinä, kun hän veti piirin
syvyyden pinnalle,
Pro 8:28 kun hän teki vahvoiksi pilvet korkeudessa, kun syvyyden
lähteet saivat voiman,
Pro 8:29 kun hän merelle asetti sen rajat, että vedet eivät kävisi
hänen käskynsä yli, kun hän vahvisti maan perustukset,

Joh 17:24 Isä, minä tahdon, että missä minä olen, siellä nekin, jotka
sinä olet minulle antanut, olisivat minun kanssani, että he näkisivät
minun kirkkauteni, jonka sinä olet minulle antanut, koska olet rakas-
tanut minua jo ennen maailman perustamista.

Perusteleminen viittaa tässä luonnollisesti rakentamiseen,
ei yrityksen tai mielipiteen perustelemiseen tai yrityk-
sen perustamiseen. Maan perustukset ovat auki keskustelulle,
mutta voimme hakea Raamatusta lisää tietoa siitä minkä-
lainen maailma on, mitä ilmeisemmin vakaa ja jonkinlaisten
perustusten varassa.

Psa 104:5 Sinä asetit maan perustuksillensa, niin että
se pysyy horjumatta iankaikkisesti
.

ob 9:6 hän järkyttää maan paikaltaan, ja sen patsaat vapisevat;

Isa 24:18 Joka pakenee kauhun ääntä, se putoaa kuoppaan, ja joka
kuopasta nousee, se puuttuu paulaan. Sillä korkeuden akkunat
aukenevat ja maan perustukset järkkyvät.

Maailman arkkitehtuuri, jonka jumala on laatinut jää
vielä epäselväksi, jatkamme tutkimuksia:

1Sa 2:8 Hän tomusta nostaa halvan, hän loasta korottaa köyhän,
pannaksensa heidät ruhtinasten rinnalle ja antaaksensa heidän
periä kunniasijat. Sillä maan tukipylväät ovat Herran, hän
on asettanut niiden päälle maanpiirin.

Job 38:4 Missä olit silloin, kun minä maan perustin? Ilmoita se,
jos ymmärryksesi riittää.
Job 38:5 Kuka on määrännyt sen mitat - tottapa sen tiedät -
tahi kuka on vetänyt mittanuoran sen ylitse?
Job 38:6 Mihin upotettiin sen perustukset, tahi kuka laski sen kulmakiven,

Maan perustukset tuntuvat siis olevan jonkinlaisia
pilareita, mutta minkä muotoinen tämä maa on. Jumala
tuntuu rakentaneen maailman talon tapaan alkaen perus-
tuksista kuten jokainen viisas talonrakentaja tekee.

Job 28:24 Sillä hän katsoo maan ääriin saakka,
hän näkee kaiken, mitä taivaan alla on
.

Psa 19:4 (19:5) Niiden mittanuora ulottuu yli kaiken
maan ja niiden sanat maanpiirin ääriin. Auringolle hän
on tehnyt niihin majan
.
Psa 19:5 (19:6) Se on niinkuin ylkä, joka tulee kammiostaan,
se riemuitsee kuin sankari rataansa juostessaan.
Psa 19:6 (19:7) Se nousee taivasten ääristä ja
kiertää niiden toisiin ääriin
, eikä mikään voi lymytä
sen helteeltä.

Dan 4:10 (4:7) Nämä olivat minun pääni näyt, jotka
minulla oli vuoteessani. Minä näin: Katso, oli puu keskellä
maata, ja sen korkeus oli suuri.
Dan 4:11 (4:8) Puu kasvoi ja vahvistui, niin että sen
latva ulottui taivaaseen ja se näkyi kaiken maan ääriin.


Mat 4:8 Taas perkele otti hänet kanssansa sangen
korkealle vuorelle ja näytti hänelle kaikki maailman
valtakunnat ja niiden loiston


Piiri on tasaisilla pinnoilla, kolmiulotteisessa ympyrässä
ei ole piiriä. Maan tasapintaisuudesta puhuu myös se että
korkeilta kohdilta on mahdollista saada näkyvyys koko maan-
piirille, joka puhuu lattean pinnan puolesta. Aurinko tuntuu
kulkevan tekstin perusteella jonkinlaista rataa ensin toisesta
majasta toiseen ja sitten kiiruhtaen toiselle puolelle.

Tutkimukset jatkuvat:

Psa 136:6 häntä, joka on vetten ylitse levittänyt maan, sillä
hänen armonsa pysyy iankaikkisesti;

Isa 44:27 Minä olen se, joka sanon syvyydelle: "Kuivu; minä
kuivutan sinun virtasi!"

Tässä vaiheessa alkaa vähän hämmentämään, maa lepää vetten
päällä? "Levittäminen" sinänsä viittaa taas tasaiseen pin-
taan, kukaan ei levitä esimerkiksi lihapullia vaan muotoi-
lee.

Job 26:7 Pohjoisen hän kaarruttaa autiuden ylle, ripustaa
maan tyhjyyden päälle
.

Hm, ehkä maa kelluu vedessä, joka puolestaan on tyhjän
päällä?

Psa 103:12 Niin kaukana kuin itä on lännestä, niin
kauas hän siirtää meistä rikkomuksemme.

Deu 28:63 Ja niinkuin Herra ennen iloitsi teistä, siitä, että
teki teille hyvää ja antoi teidän lisääntyä, niin Herra silloin
iloitsee teistä, siitä, että hävittää ja tuhoaa teidät. Ja teidät
temmataan irti siitä maasta, jota sinä menet ottamaan
omaksesi.
Deu 28:64 Ja Herra hajottaa sinut kaikkien kansojen sekaan
maan äärestä toiseen
, ja sinä palvelet siellä muita jumalia,
joita sinä et tunne ja joita sinun isäsi eivät tunteneet, puuta
ja kiveä.

1Sa 2:10 Jotka taistelevat Herraa vastaan, ne joutuvat
kauhun valtaan; hän jylisee taivaasta heidän ylitsensä.
Herra tuomitsee maan ääre
t; hän antaa vallan kunin-
kaallensa ja korottaa korkealle voideltunsa sarven."

Job 38:13 että se tarttuisi maan liepeisiin ja pudistaisi
jumalattomat siitä pois?

Mar 13:27 Ja silloin hän lähettää enkelinsä ja kokoaa
valittunsa neljältä ilmalta, maan äärestä hamaan
taivaan ääreen
.

Eiköhän nämä riitä kertomaan raamatun kannan maapallon
muodosta, kyseessä on tasainen pinta, jolla on "ääret".

lisää aiheesta löytyy vielä seuraavista kohdista:

Psalms 59:13
Psalms 61:2
Psalms 65:5
Isaiah 41:9
Jeremiah 51:16
Daniel 4:10-11

Jotka osaltaan vahvistavat samaa käsitystä kuin yllä. Maa on
tasainen ja Jumala asuu sen yläpuolella.

Rev 7:1 Senjälkeen minä näin neljä enkeliä seisovan maan
neljällä kulmalla ja pitävän kiinni maan neljää tuulta
,
ettei mikään tuuli pääsisi puhaltamaan maan päälle eikä meren
päälle eikä yhteenkään puuhun.

Rev 7:2 Ja minä näin erään muun enkelin kohoavan auringonnou-
susta, ja hänellä oli elävän Jumalan sinetti, ja hän huusi suurella
äänellä niille neljälle enkelille, joille oli annettu valta vahingoittaa
maata ja merta,

Tämä korostaa raamatullisen, tasaisen pinnan tärkeyttä, koska
johanneksen näky vahvistaa sen ja Johanneksen ilmestyskirja
yleisen tulkinnan mukaan kuvaa maallilman loppumista sellaise-
na kuin me sen tunnemme. Jokaiselle pääilmansuunnalle
on oma enkeli.

Mitä raamattu kertoo meille taivaan olemusesta?

Job 22:14 Pilvet ovat hänellä verhona, niin ettei hän
näe; ja taivaanrannalla hän käyskentelee.'

Job 38:9 kun minä panin sille pilven vaatteeksi ja synkeyden
kapaloksi,
Job 38:10 kun minä rakensin sille rajani, asetin sille
teljet ja ovet

Job 38:11 ja sanoin: 'Tähän asti saat tulla, mutta edemmäksi
et; tässä täytyy sinun ylväiden aaltojesi asettua'?

Pro 8:27 Kun hän taivaat valmisti, olin minä siinä, kun hän
veti piirin syvyyden pinnalle,

Isa 40:22 Hän istuu korkealla maanpiirin päällä,
kuin heinäsirkkoja ovat sen asukkaat; hän levittää
taivaan niinkuin harson, pingoittaa sen niinkuin
teltan asuttavaksi
.

2Co 5:1 Sillä me tiedämme, että vaikka tämä meidän maallinen
majamme hajotetaankin maahan, meillä on asumus Jumalalta,
iankaikkinen maja taivaissa
, joka ei ole käsin tehty.

Psa 19:4 (19:5) Niiden mittanuora ulottuu yli kaiken maan ja
niiden sanat maanpiirin ääriin. Auringolle hän on
tehnyt niihin majan
.
Psa 19:5 (19:6) Se on niinkuin ylkä, joka tulee kammiostaan,
se riemuitsee kuin sankari rataansa juostessaan.
Psa 19:6 (19:7) Se nousee taivasten ääristä ja kiertää niiden
toisiin ääriin, eikä mikään voi lymytä sen helteeltä.

Nyt meillä on siis tasainen maan pinta, jonka ylitse taivas
levittäytyy. Aurinko liikkuu radallaan taivaalla, josta myös
Jumala katselee luomaansa.

Tähdet

Isa 14:12 Kuinka olet taivaalta pudonnut, sinä koin-
tähti
, aamuruskon poika! Kuinka olet maahan syösty, sinä
kansojen kukistaja!

Dan 8:10 Ja se kasvoi taivaan sotajoukkoon asti ja pudotti
maahan osan siitä sotajoukosta ja tähdistä
ja tallasi niitä.

Lopun aikojen tapahtumat liittyvät myös maailman rakenteen
muuttumiseen:

Mat 24:29 Mutta kohta niiden päivien ahdistuksen jälkeen
aurinko pimenee, eikä kuu anna valoansa, ja tähdet putoavat
taivaalta
, ja taivaitten voimat järkkyvät.
Mat 24:30 Ja silloin Ihmisen Pojan merkki näkyy taivaalla,
ja silloin kaikki maan sukukunnat parkuvat; ja he näkevät Ihmisen
Pojan tulevan taivaan pilvien päällä
suurella voimalla ja
kirkkaudella.

Mar 13:24 Mutta niinä päivinä, sen ahdistuksen jälkeen, aurinko
pimenee, eikä kuu anna valoansa,
Mar 13:25 ja tähdet putoilevat taivaalta, ja voimat, jotka
taivaissa ovat, järkkyvät.
Mar 13:26 Ja silloin he näkevät Ihmisen Pojan tulevan
pilvissä
suurella voimalla ja kirkkaudella.

Rev 12:4 ja sen pyrstö pyyhkäisi pois kolmannen osan
taivaan tähtiä ja heitti ne maan päälle
. Ja lohikäärme
seisoi synnyttämäisillään olevan vaimon edessä nielläkseen
hänen lapsensa, kun hän sen synnyttäisi.

Eli tähdet ovat taivaallisia kappaleita, eivätkä ilmeisestikään
erityisen suuria. Jollakin tavalla nämä tähdet liittyvät Jumalan
asuinsijaan ja lopun ajan tapahtumiin. Tähtien putoaminen taivaalta
maanpinnalle voidaan turvallisesti pitää varmimpana merkkinä
maan uudelleen luomisesta.

1Co 15:40 Ja on taivaallisia ruumiita ja maallisia ruumiita;
mutta toinen on taivaallisten kirkkaus, toinen taas maallisten.
1Co 15:41 Toinen on auringon kirkkaus ja toinen kuun
kirkkaus ja toinen tähtien kirkkau
s, ja toinen tähti voittaa
toisen kirkkaudessa.

Taivaallinen ruumis on siis samassa suhteessa maalliseen
ruumiiseen kuin aurinko on tähtiin ja kuuhun.

Act 19:35 Mutta kun kaupungin kansleri oli saanut kansan
rauhoittumaan, sanoi hän: "Efeson miehet, onko ketään, joka
ei tiedä, että efesolaisten kaupunki on suuren Artemiin temppelin
ja hänen taivaasta pudonneen kuvansa vaalija?

Hämmentävää.


Maailmaa ympäröivät vedet


Gen 1:6 Ja Jumala sanoi: "Tulkoon taivaanvahvuus vetten
välille erottamaan vedet vesist
ä".
Gen 1:7 Ja Jumala teki taivaanvahvuuden ja erotti vedet,
jotka olivat taivaanvahvuuden alla, vesistä, jotka
olivat taivaanvahvuuden päällä
; ja tapahtui niin.

Psa 136:6 häntä, joka on vetten ylitse levittänyt maan,
sillä hänen armonsa pysyy iankaikkisesti;

Pro 8:27 Kun hän taivaat valmisti, olin minä siinä, kun hän
veti piirin syvyyden pinnalle
,
Pro 8:28 kun hän teki vahvoiksi pilvet korkeudessa, kun
syvyyden lähteet saivat voiman,

Pro 8:29 kun hän merelle asetti sen rajat, että vedet eivät
kävisi hänen käskynsä yli, kun hän vahvisti maan perustukset,

Eli vesi tuntuu olevan tärkeä elementti maa-ilman rakenteessa,
se ympäröi sekä ylhäältä että alhaalta sitä maailmaa jonka kans-
sa olemme päivittäin tekemisissä. Tämä on toisaalta luontevaa
omankin kokemuksemme perusteella, vettä löytyy usein maan-
alaisista lähteistä ja vielä useammin sitä tulee ylhäältä. Näin
ainakin Suomessa.


Gen 7:11 Ja sinä vuonna, jona Nooa oli kuudensadan vuoden vanha,
sen toisena kuukautena, kuukauden seitsemäntenätoista päivänä,
sinä päivänä puhkesivat kaikki suuren syvyyden lähteet, ja
taivaan akkunat aukenivat
.

Gen 8:2 Ja syvyyden lähteet ja taivaan akkunat sulkeu-
tuivat
, ja sade taivaasta taukosi.

Tulva lakkasi kun "syvyyden lähde" ja "taivaalliset akkunat"
suljettiin. Näistä akkunoista puhutaan myös toisaalla:

Isa 24:18 Joka pakenee kauhun ääntä, se putoaa kuoppaan, ja
joka kuopasta nousee, se puuttuu paulaan. Sillä korkeuden
akkunat aukenevat
ja maan perustukset järkkyvät


Mitä muuta raamattu kertoo meille maan pinnan alaisesta maailmasta?


Exo 20:4 Älä tee itsellesi jumalankuvaa äläkä mitään kuvaa,
älä niistä, jotka ovat ylhäällä taivaassa, älä niistä, jotka ovat
alhaalla maan päällä, äläkä niistä, jotka ovat vesissä maan alla.

Deu 4:18 ette maassa matelevaisen kuvaa ettekä vesissä maan
alla olevan kalan kuvaa


Deu 5:8 Älä tee itsellesi jumalankuvaa, älä mitään kuvaa, älä niistä,
jotka ovat ylhäällä taivaassa, älä niistä, jotka ovat alhaalla maan
päällä, äläkä niistä, jotka ovat vesissä maan alla.

Eli ilmeisesti juutalaisille oli omasta kulttuuripiiristään tuttu
ilmiö korottaa maan alaisissa vesissä elävien olentojen jumalien
kaltaisiksi. Tämä kielletään kahdesti.

Gen 11:4 Ja he sanoivat: "Tulkaa, rakentakaamme itsellemme
kaupunki ja torni, jonka huippu ulottuu taivaaseen, ja
tehkäämme itsellemme nimi, ettemme hajaantuisi yli kaiken maan".
Gen 11:5 Niin Herra astui alas katsomaan kaupunkia ja tornia,
jonka ihmislapset olivat rakentaneet.

Psa 115:16 Taivas on Herran taivas, mutta maan hän on
antanut ihmisten lapsille.

Eli näiden kohtien perusteella voimme hahmottaa sen kuvan
maailmankaikkeudesta joka ympäröi raamatullisia tapahtumia
ja vastaa juutalaisten näkemystä, niin jumalasta, ihmisistä
taivaasta ja maasta, sekä näiden suhteesta toisiinsa. Varsin
tarkka yhteenveto raamatun antamasta kuvasta maailmasta:Ja vielä kiksien vuoksi taiteilijan näkemys samasta aiheesta,
noin vuoden 1500 paikkeilta, paljolti siitä maailmasta jossa
myös Luther eli. Vastaavanlaisia kuvia painettiin koristamaan
uusia raamatunkäännöksiä:Eli Juutalaisten maailmankuva oli varsin konkreettinen, "taivas", "maa"
"jumala" eivät viitanneet ainoastaan abstraktioihin kuten ne nykyään tul-
kitaan vaan hyvin konkreettisiin aistimaailmassa oleviin kohteisiin. Jumala
asui kirjaimellisesti taivaassa josta hän katseli luomaansa, Jeesuskin puhuu
"taivaallisesta isästä" ja evankeliumin lopuksi nostetaan tämän luokse
"ylös taivaisiin.

Yksi selvitys siitä kuinka länsimaalainen kosmologia on hylännyt tämän
käsityksen. Hyvä muistaa että maan pallonmuotoisuuden puolustajia on
ollut hyvin pitkään, monta sataa vuotta ennenkuin ensimmäiset raamatun
tekstit on kirjoitettu. Jo kirkkoisä Augustinus käyttää fraasia "niin hyvin
kuin tiedämme että maapallo on pyöreä.." Kaikki tiesivät kolumbuksen
aikaan maapallon muodon, antiikin lähteet perustelevat asian varsin sel-
keästi eikä mitään kiistaa käyty moneen sataan vuoteen. Nuo puupiirrokset
joita saksalaisista raamatunkäännöksistä löytyy perustuvat ilmeisemmin
hyvin tarkkaan raamatun tutkimiseen, eikä näitä tutkimuksia olla yhdis-
tetty siihen antiikista saatuun "luonnonfilosofiseen" traditioon.

Kenties raamattu ja tiede ovat taas vastatusten julkisuudessa, ei ainoastaan
maapallon ikää ja lajien syntyä koskevien kysymyksien kanssa vaan
yleisesti koko kosmologian radikaaleissa peruslähtökohdissa. Raamatun
tekstejä lukien ei voi päätyä muuhun johtopäätökseen kuin että aurinko-
keskeinen kuva lähiavaruudesta on epäraamatullinen. Käsityksemme
tähdistä on yksinkertaisesti väärä. Yksi versio siitä miten tämä jumalan
ilmoittama totuus on hävinnyt julkisessa keskustelussa tieteen teoreet-
tiselle mallille:

http://www.fixedearth.com/
|| pyyhekumi

2 Comments:

Kiitokset erittäin kiinnostavista kirjoituksista. Miksi muuten käytät Raamatun kirjoista englanninkielisiä nimityksiä ja lyhenteitä?

By Blogger Timo, at 28. tammikuuta 2005 klo 19.19  

Ilmeisesti kuvakieli ja arkikieli ovat kiellettyjä sinunkaltaisten puhdasoppisten mielestä. Pitäisi varmaan erottaa yliopistoista kaikki professorit, jotka väittävät auringon nousseen aamulla.

By Anonymous Anonyymi, at 9. maaliskuuta 2009 klo 0.25  

Lähetä kommentti

1/28/2005

torstaina, tammikuuta 27, 2005

Vielä Lutherista

Tarkoitukseni ei ollut hyökytä Lutherin teologisia näkemyksiä tai
vielä vähemmän hänen henkilöään kohtaan. Uskonpuhdistuksella
on ollut valtava merkitys länsimaalaiselle kulttuurille . Se tärkeämpi
pointti oli siinä että kun kirkollinen historiankirjoitus ja teologia pyrkii
soveltamaan aikaisempia kirjoituksia uusissa tilanteissa, joudutaan
aina tekemään karsintaa, valintaa ja korostusta. Lutherin osalla käy-
täntö on ollut aika pitkälle sivuutta eskatologiset viittaukset, tähän
on tullut muutos vasta 50-luvulta lähtien. Yleinen editointi vain jättää
näiden henkilöiden kuvan väistämättä puutteelliseksi, koska nämä ovat
kuitenkin aina toimineet tietyssä yhteiskunnallisessa oloissa ja aatteelli-
sessa ympäristössä joita meillä on varsin vaikea ymmärtää. Esimerkiksi
sitä miten Saksalaiset Luther muiden mukana suhtautuivat Juutalaisiin.
Isompi pointti on siinä että kristillinen oppi on kehittynyt ja muovau-
tunut kulloisiinkin kulttuurillisiin ja poliittisiin tilanteisiin.

Itse olen viimeaikoina ihmetellyt ehkä vähän turhankin paljon kuinka
paljon apokalyptiset visiot ovat ohjanneet koko kristikuntaa uuden ajan
ajan, oikeastaan Augustinus on ollut selkein vastavoima (sijoitti maallisen
maailman loppumisen turvallisesti muutama sata vuotta eteenpäin) jo
alkukirkossa heränneeseen "jumalan valtakunnan" odotukseen. Tämä
käsitys palautuu takaisin Paavaliin ja melko varmasti myös Jeesuk-
seen, jonka viittaukset evankeliumeissa lopun aikojen läheisyyteen
ovat aina herättäneet hämmennystä. Erityisesti kriiseissä ja mullistuksien
aikana ilmestyskirjaa on luettu ja ennenkaikkea eletty.


Paavista ja Antikristuksesta vielä:

Around 1520, Luther had discovered the 'true' identity of the 'Antichrist
and his damnation', namely, Papal Rome as the end-time fulfillment of
Biblical prophecy. On February 24, 1520, Luther wrote a letter to a friend
Spalatin stating,

"I am practically cornered, and can hardly doubt any more, that
the Pope is really the Antichrist, whom the world expects according
to a general belief, because everything so excactly corresponds to
the way of life, action, words, and commandments."

(Luther, Schriften, vol. 21a, col. 234; translated in Waddington's 'History of the Reformation', vol. 1)

"……….I confess myself that I had not, at my beginning, clear
views of the Indulgences, the Pope, the Roman Church, the
Councils, the Universities, the Canons, & etc. And therefore,
in my subsequent works, my Babylonish Captivity and my
Declaration against the Bull,
I have retracted what I advanced
erroneously, from want of knowledge and experience, in my
former works; and he that will, may read what I have there
said. But, my friend, Catharinus, you are a day after the fair
(as is the saying) in bringing those old matters forward.
The question now is not, whether there is any Pope: if that
be the question, that first part of subject inquiry is already
answered and done with. We have, moreover, answered
this question, 'What is the
Pope?' We have concluded that
'The Pope is
ANTICHRIST.' Out of this, therefore,
flows a remaining and last subject of enquiry……..
For the flame of my spirit having entered upon this third part,
under (I believe) divine direction, has set fire to all the
ordinances of the Pope, that very holy Father in
Christ, that vice-god upon earth, and burnt them
up as being the dogmas of
ANTICHRIST……

Lähde Lutherin tekstiin, valitan surkeaa ulkoasua, ei jaksa alkaa näper-
tämään.

Jos vielä kiinnostaa niin yksi tulkinta Lutherin apokalyp-
tisistä visioista, jotka yleisesti ohitetaan teologisissa tut-
kimuksissa koska niitä ei jostian syystä pidetä relevant-
teina.

|| pyyhekumi

0 Comments:

Lähetä kommentti

1/27/2005

keskiviikkona, tammikuuta 26, 2005

Daniel, Bush ja Israel

Satunnaiselle uutistenseuraajalle Israelin ja Yhdysvaltoin
yhteistyö tulee helposti ilmi, sen sijaan ne perusteet joihin
tämä yhteistyö. Säännöllinen YK:n päätöslauselmien kumoa-
minen, niiden tuomitessa Israelin siviileihin kohdistamat väki-
vallanteot yhdysvaltojen veto -oikeudella ovat tuttua tavaraa.
Se miksi tämä (epä)pyhäliitto on niin voimakas ja jatkuu yhä edel-
leen jää helposti vähän hämärämmäksi.

Ehkä hyvä muistaa tässäkin asiassa kuinka merkittävä tekijä
kristillinen fundamentalismi on Yhdysvalloissa, äskettäin
tehdyn tutkimuksen mukaan

40% maan kansalaisista uskoo raamatun olevan
kirjaimellisesti totta,

42% olevan jumalan sanaa, mutta ei kirjaimellisesti
otettavaksi

maallisempaa syntyynhistoriaa kannattaa 13%.

Hyvä huomioida että kirjaimelliseen raamatuntulkintaan ei
yksikään isompi kirkko usko, ei Luterilaiset tai katolilaiset, tämä on
lähinnä protestanttisten lahkojen tapa lukea raamattua. Usein tästä
on hyvä käyttää nimeä fundamentalismi, koska se kuvaa ilmiötä.
Luther totesi aikanaan että jumala on raamatussa kuten lapsi
kapaloissa ja protestanttisuuden valtalinjaus on että kyseessä
on inhimillinen kirja joka on syntynyt jumalallisesta inspiraatiosta,
eli kristikunnan selkeä enemmistö on Yhdysvalloissa vähemmistön
asemassa. Merkkejä siitä että kirjaimellisempi tulkinta saisi enem-
män suosiota on jopa täällä pohjoisessa.

Ja kirjaimellisesti ainakin siinä raamatunkäännöksessä joka itsel-
läni on Danielin ennustus juutalaisten kohtalosta menee näin. Kirja
kuuluu apokalyptiseen juutalaisuuden haaraan, joka oli varsin suo-
sittu rooman vallan aikana ja joka pohjusti osaltaan Johannes kas-
tajan ja Jeesuksen liikettä:

Dan 9:22 Ja hän opetti minua, puhui minulle ja sanoi: "Daniel, nyt minä olen lähtenyt neuvomaan sinua ymmärrykseen.
Dan 9:23 Kun sinä aloit rukoilla, lähti liikkeelle sana, ja minä olen tullut sitä ilmoittamaan; sillä sinä olet otollinen. Käsitä siis se sana ja ymmärrä näky.
Dan 9:24 Seitsemänkymmentä viikkoa on säädetty sinun kansallesi ja pyhälle kaupungillesi; silloin luopumus päättyy, ja synti sinetillä lukitaan, ja pahat teot sovitetaan, ja iankaikkinen vanhurskaus tuodaan, ja näky ja profeetta sinetillä vahvistetaan, ja kaikkeinpyhin voidellaan.
Dan 9:25 Ja tiedä ja käsitä: siitä ajasta, jolloin tuli se sana, että Jerusalem on jälleen rakennettava, voideltuun, ruhtinaaseen, asti, on kuluva seitsemän vuosiviikkoa; ja kuusikymmentäkaksi vuosiviikkoa, niin se jälleen rakennetaan toreinensa ja vallihautoinensa, mutta keskellä ahtaita aikoja.
Dan 9:26 Ja kuudenkymmenen kahden vuosiviikon mentyä tuhotaan voideltu, eikä häneltä jää ketään. Ja kaupungin ja pyhäkön hävittää hyökkäävän ruhtinaan väki, mutta hän itse saa loppunsa tulvassa. Ja loppuun asti on oleva sota: hävitys on säädetty.
Dan 9:27 Ja hän tekee liiton raskaaksi monille yhden vuosiviikon ajaksi, ja puoleksi vuosiviikoksi hän lakkauttaa teurasuhrin ja ruokauhrin; ja hävittäjä tulee kauhistuksen siivillä. Tämä loppuu vasta, kun säädetty tuomio vuodatetaan hävittäjän ylitse."

Eli yleinsä tämä tulkitaan viittaavan tulevaan historiaan
eli Isrealin temppelin uudelleenrakentamiseen, joka aloit
taa maailmanlopun. (kristillisessä teologiassa tosin myös
juutalaiset poltetaan vääräuskoisina, mutta sitäpä ei
tarvitse juutalaisille kertoa). Numerot ovat kyselytutki-
muksessa jossa tarkasteltiin yhdysvaltojen kansalaisten
uskonnollisia näkemyksiä suhteessa politiikkaan
:

44% uskoo että Jumala on antanut Isrealin maan kansalleen.
37% uskoo että Isrealin valtio on raamatullisen profetian
täyttyminen.

Vastaukset jakaantuvat myös uskontokuntien mukaan jolloin
ylläolevat vastausvaihtoehdot saavat valtavirran protestan
teilta ja katolilaisilta vähemmän kannatusta. Neljä kymme-
nestä valkoisista evankelisteista pitää uskontoa tärkeimpä-
nä mielipiteenmuokkaajana lähi-idän tapahtumista, muilla
protestanteilla sama luku on vain yksi kymmenestä. Raamatul-
la ja uskonnolla on paljonkin tekemistä sen kanssa miten ih-
miset ajattelevat palestiinan tilanteesta. Kuva yhdysvaltain
ulkopolitiikasta jää vaillinaiseksi ilman näitä ilmeisiä
tekijöitä.

Mielenkiintoista myös Islamin uusi asema kommunismin romah
tamisen jälkeen, jolloin Yhdysvallat näytti hetkeksi jäävän
ilman vihollista. 44% uskoo että Islam kehoittaa muita uskon-
toja enemmän väkivaltaan,erityisesti tätä mieltä ovat ne jotka
määrittelevät itsensä konservatiiveiksi. Selkeä kielteinen
näkemys muita uskontoja kohtaan on myös tyypillisempää evanke-
listisille protestanttisuuden lahkoille. Samoin Islamin usko
taan olevan anti-amerikkalaista (anti-amerkkalainen on hieno
sana, harvan maan nimeen voidaan liittää anti -eteen ja saada
jokin mielekäs ilmaisu) 7% pitää kaikkia Islaminuskoisina
17% suurinta osaa ja noin puolia veikkaa 25%, eli yhteensä
yli puolet uskoo Islamin uskon olevan "anti-amerikkalaista".

Uskonto on hyvin poliittinen asia.
|| pyyhekumi

0 Comments:

Lähetä kommentti

1/26/2005
Kuka oli Luther?

Perus koulutusjärjestelmän läpikäyneenä jäi Lutherista lähinnä
sympaattinen, vähän oluseen ja maallisiin asioihin kallistunees-
ta hurskaasta munkista, joka ymmärsi lopulta "evankeliumin" vas-
takkaisuuden "laille", eli kristuksen ihmeen juutalaisen opetta-
jan edelle. Tämä teologinen linjaus perustuu pitkälle Paavalin
kirjeiden osittaiselle lukemiselle ja toisten kohtien asettamises-
ta toisten edelle. Itse evankeliumit antavat varsin selkeän kuvan
juutalaisesta opettajasta, joka ei ole tullut kumoamaan lakia.
Myös kansanopetuksen ja raamatunkääntäminen saksaksi,kieltämättä
kuuluu niihin sympaattisiin puoliin. Jotain pieniä pointteja,
jotka usein jäävät "virallisen" kirkkohistorian kirjoittamisen
ulkopuolelle.

Maailmanloppu

Aloittaessaan raamatuntutkimusta ja tietään augustinilaisesta mun-
kista uskonpuhdistajaksi, Luther suhtautui varsin torjuvasti Johan-
neksen ilmestykseen ja sijoitti sen raamatunkäännöksensä viimeisille
luvuille ja jätti nimestä pois tutun "Saint" etuliitteen pois (mitä
ikinä se onkaan saksaksi). Luther ymmärsi hyvin millainen poliittinen
ase tämän meille tutun maailman yht.äkkinen murtuminen on ja kuinka
se saattaisi väärissä käsissä (talonpoikien) keskuudessa saada valta-
vaa yhteiskunnallista levottomuutta aikaan ja olla osallaan murtamassa
sitä iänikuista järjestystä, joka oli keskiajan maailmankuvan perusperi-
aate. Tämä järjestys oli nimenomaan hiearkinen ja näin myös ihmisyhteisö
toisti samaa hiearkista rakennetta kuin luonto, taivaiden valtakunta ja
koko olemassaolevien ketju.

Myöhemmin urallaan, Saksan talonpoikaiskapinan puhjettua ja joutuessaan
itsekin tukalaan asemaan Luther syventyi yhä enemmän ilmestyskirjan pro-
fetioihin ja lopulta vakuuttui että lopun ajat ovat käsillä, 1400-luvun
Saksassa. Koska kyseessä on kosminen näytelmä, jossa hyvä ja paha taiste-
levat lopulliseen voittoon alkoi Luther myöhempänä elämänkausinaan samais
taa yhä voimakkaammin paavin antrikritukseen. Kuva eräästä ennen Lutheria
anonyymina julkaistusta pamfletista joka visualisoi yksinkertaisesti kris
tuksen ja Paavin suhdetta, Paavi on antikristus ja Babylonian portto:
Radikaalein Lutherin ajatus oli kuitenkin katolilaisen kirkon
pelastusmonopolin murtaminen, tätä ennen lähes kaikki uskoivat
että avaimet iänkaikkiseen elämään ovat katolilaisella kirkolla,
sen rituaalien voimasta. Kirkon ulkopuolelle joutuminen tarkoit
ti käytännössä myös Jumalan armosta osattomaksi joutumista. Katolilaisen
kirkon väärinkäytökset Saksassa olivat kuitenkin vähäisimpiä Euroopassa,
eivätkä ne riitä syyksi miksi uskonpuhdistus sai alkunsa juuri Saksassa.
Yksinkertaista syytä että Saksa oli tuolloin kristillisin valtio, joka
maantieteellisesti oli varsin kaukana Rooman pyhästä paavinistuimesta
on ehkä tärkein syy. Se että uskonpuhdistus sai niin nopeasti valtavasti
tukea palautuu moniin taloudellisiin muutoksiin joita uusi aika toi tul-
lessaan. Painokoneen keksiminen oli näistä merkittävimpiä ja Luther tämän
uuden teknologian mahdollistaman massatuotannon ensimmäisiä bestsellereitä.
Samalla se myös mahdollisti että kristinusko koki toisen radikaalin
hajaan nuksen, rooman paavin vallan

Juutalaiset

Ehkä se kaikkein kiusallisin ja myös kaivelluin pikku yksityiskohta, mutta
sinänsä ei mikään Lutherin tyypillinen piirre sillä tuon ajan kristillinen
kulttuuri oli hyvin antisemitistä. Juutalaiset olivat oikeastaan ainoa toi-
sinajatteleva uskonto jonka kanssa he joutuivat elämään. Lisäksi juutalais
ten syyllisyystaakkaan kuului tuolloin ja yhä edelleen Jeesuksen murhaajan
rooli ja tämän pelastussanoman hylkääminen. Lyhyesti juutalaiset olivat
saatanan puolella ja heistä oli päästävä eroon:Polttaminen on tunnetusti hyvä keino päästä eroon erityyppisistä ongelmista,
toimii myös juutalaisten kohdalla, saksalainen kuva vuodelta 1492:
Ensinnäkin, polttakaa heidän synagoogansa ja koulunsa ja haudatkaa maan alle mikä ei pala, jottei kukaan enää ikinä näe kiveäkään heidän perinteestään. ...

Toiseksi, ehdotan että myös heidän talonsa ja kotinsa poltetaan ja tuhotaan, koska he harjoittavat niissä samaa toimintaa kuin synagoogissaan. Heidät voitaisiin mieluummin sijoittaa asumaan suojan alle tai latoon, kuten mustalaiset. ...

Kolmanneksi ehdotan, että heidän rukouskirjansa ja Talmudin kirjoitukset otetaan heiltä pois, sellaisia valheita, kiroilua ja jumalanpilkkaa niissä on. ...

Neljänneksi heidän rabbejaan tulisi kieltää opettamasta, hengenmenetyksen uhalla. ...

Viidenneksi ehdotan, että turvallisuussäännöt valtateillä poistetaan juutalaisten osalta. ...

Kuudenneksi ehdotan, että omistusoikeus kielletään juutalaisilta, ja kaikki heidän rahansa ja omaisuutensa hopeana ja kultana otetaan heiltä ja asetetaan hyvään talteen. ...

Seitsemänneksi ehdotan, että asetamme jokaisen nuoren juutalaisen käteen kirveen, auran tai lapion ja annamme heidän tienata leipänsä otsa hiessä, kuten Aatamin lasten käskettiin tehdä. ...

Nämä olivat inspiraationa myös Hitlerille, joka mielellään siteerasi Lutherin
antisemitistisiä mielipiteitä:

"One leading Protestant churchman, Bishop Martin Sasse published a compendium of Martin Luther's antisemitic vitriol shortly after Kristallnacht's orgy of anti-Jewish violence. In the foreword to the volume, he applauded the burning of the synagogues and the coincidence of the day: 'On November 10, 1938, on Luther's birthday, the synagogues are burning in Germany.' The German people, he urged, ought to heed these words 'of the greatest antisemite of his time, the warner of his people against the Jews.'"

Yksi kolmannen valtakunnan ideologian ja antisemitismin vahvimmista hahmoista,
Julius Streicher vetosi suoraan Lutheriin Nyrenbergin oikeudenkäynnissä:

"Dr. Martin Luther would very probably sit in my place in the defendants' dock today, if this book had been taken into consideration by the Prosecution. In the book 'The Jews and Their Lies,' Dr. Martin Luther writes that the Jews are a serpent's brood and one should burn down their synagogues and destroy them..."

Lähde, josta löytyy mm. enemmän lainauksia Lutherin näkemyksistä.
|| pyyhekumi

2 Comments:

Lutherin suhteesta Ilmestyskirjaan kerroit aivan uutta tietoa. Lieneekö hänen maailmanlopun odotuksessaan kysymys kuitenkin talonpoikaiskapinaan liittyvästä lyhyehköstä episodista. Luther muistaakseni eli kapinoiden jälkeen vielä melko pitkän ajan, eikä hänen vanhuusvuosiltaan ole tiedossani vastaavaa. Talonpoikaiskapinat olivat muutenkin Lutherille traumaattinen kokemus. Hänen piti valita hänen omien opetustensa innostamana kapinaan nousseiden talonpoikien ja ruhtinaiden välillä. Luther tunnetulla tavalla käski tappaa kapinalliset kuin hullut koirat, mutta valinta ei varmaankaan ollut niin helppo kuin hänen kirjeensä antaa ymmärtää.

Muuten kokoamasi vähemmän tunnetut yksityiskohdat ovat todella yksityiskohtia. Lutherin elämäntyön varsinainen sisältö on uskonpuhdistuksessa, johon nähden asenne maailmanloppuun ja juutalaisiin on kuriositeetti. Natsitkaan eivät olisi toimineet toisin, vaikka juutalaisten sitkeään pitäytymiseen omassa uskossaan pettynyt Luther olisi jättänyt tuon kirjansa kirjoittamatta.

By Anonymous Anonyymi, at 27. tammikuuta 2005 klo 9.31  

Kiitos mainiosta kirjoituksesta Lutherista. Minusta on hienoa näin Luterilaisessa maassa asuvana, että kirkon oppi-isällä oli näinkin värikkäitä mielipiteitä.

Nuo juutalaisasiat ovat vähän arveluttavia, mutta pidän näistä Paavi aiheisista kommenteista.

Jonkinverran olen pohtinut suomen luterilaisen kirkon kantaa Paaviin, en muista kuulleeni mitään kovin räväköitä mielipiteitä.

Olisihan se ollut mukava kuulla esimerkiksi uuden Paavin valinnan yhteydessä mikä on kirkon kanta: vaeltaako antikristus paaviin sillä hetkellä kun hänet nimitetään, vai muuttuuko hän sellaiseksi pikkuhiljaa vian puolesta?

Vai ovatko kaikki paaviksi ehdolle asettuvat antikristuksia, joista sitten vain valitaan vaan paras?

Tiedätkö mikä oli Lutherin kanta tähän siirtymään?

By Blogger anttia, at 20. toukokuuta 2005 klo 12.55  

Lähetä kommentti

1/26/2005

perjantaina, tammikuuta 21, 2005

Maailmanlopun historia

Elämme lopun aikoja, olemme eläneet lopun aikoja jo reilut kaksituhatta
vuotta. Paavalin kirjeissä, jotka ovat raamatun vanhimpia tekstejä ei
aiheen kanssa spekuloida, se on käsillä, eikä naimiisiin kannata mennä,
sillä pian kaikki se minkä tunnemme on lakkaamassa. Vanha maailma
rikotaan, poltetaan ja sen tilalle rakennetaan uusi jumalan valtakunta,
jossa kuolema, kurjuus, epäoikeudenmukaisuus ja pilkka ovat lakanneet.
Sama perusviesti välittyy myös Markuksen evankeliumista, aikaa ei ole.

Tässä maailmanlopun odotuksessa kristikunta on tämän jälkeen viettänyt
suurimman osan ajastaan. Oikeastaan ainoastaan keski-aika ja sen teologia
muodostavat merkittävän ajanjakson jolloin maailma ei ollut välittömästi
loppumassa. Kolumbus, uuden ajan alussa, halusi hankkia varallisuutta
kirkolle, jotta se voisi vallata takaisin Jerusalemin pyhän maan sekä uusia
käännynnäisiä jotka osaltaan nopeuttaisivat tämän ajan loppumista.Luther näki antikristuksen jo hallitsevan maailmaa, rooman kirkon
muodossa, paavi johtajanaan. Elämänsä ehtoopuolella hän näki valtavasti
vaivaa tulkitakseen ilmestyskirjaa, saadakseen siitä viestin koska ja miten
loppu vihdoin koittaisi. Hän uskoi että kaikki se mitä kirjassa kerrotaan
on tapahtuva vielä hänen elinaikanaan. Aikaa ei ollut hukattavaksi jaan
jokaisen olis tehtävä se mitä voi pelastuakseen, joka tässä tapauksessa
tarkoitti armon varaan heittäytymistä, pois antikristuksen sylistä.


Uudella ajalla on tuskin ollut yhtään merkittävää hallitsijaa, joka ei
joidenkin tahojen mukaan olisi ollut antikristus, joka enteilee ajan
loppumista. Viimei simpinä Bush ja Gorbatshov, ei siksi että he sen
paremmin sopisisivat ennustuksiin, vaan koska niin on aina ollut.


|| pyyhekumi

1 Comments:

Mielenkiintoinen on väitteesi Lutherista. Itse muistelen Aejmaeliuksen väittäneen, että Luther olisi pitänyt Ilmestyskirjaa pikemminkin paholaisen kirjoituksena, jolla ei hänen mielestään ollut asiaa Raamattuun?

Kalsa

By Anonymous Anonyymi, at 24. tammikuuta 2005 klo 12.44  

Lähetä kommentti

1/21/2005

lauantaina, tammikuuta 08, 2005

Teodikeaa Aasian uhrien muistoksi

Jumala joka haluaa poistaa pahan maailmasta, mutta ei onnistu, taikka hän voi poistaa pahan, mutta ei halua, taikka hän ei voi eikä halua, taikka vihdoin hän sekä voi että haluaa.
--
Jos hän haluaa, mutta hänellä ei ole voimaa siihen, hän ei ole kaikkivaltias.
--
Jos hänellä on voimaa poistaa paha, mutta ei halua hän ei ole kaikkihyvä.
--
Jos, kuten deistit väittävät, hän voi ja haluaa, sanokaa minulle silloin, miksi pahaa on maan päällä ja miksi Jumala ei tee sitä mahdottomaksi?

Epikuros (341-270eaa)


|| pyyhekumi

0 Comments:

Lähetä kommentti

1/08/2005

torstaina, tammikuuta 06, 2005

Kielikukkasia

Suomi on varsin ilmaisuvoimainen kieli ja yksi osa tätä ilmaisuvoimaa
ovat erilaiset sanaliitot ja yhdyssanat, joilla voidaan varsin mukavasti
luoda uusia käsitteitä kulttuurin, teknologian ja muun yhteiskunnallisen
tilanteen tekemiseksi ymmärrettäväksi. Kehittävä ja muutoksen alainen
kulttuuri tuottaa myös uudenlaista sanastoa ja ne ilmentävätkin yhteis-
kunnallista olemistamme. Muutama ehdoton suosikkini:

Ikääntyvä väestönosa

Loistava termi, jolla tarkoitetaan yleisesti vanhuuteen siirtyviä tai sen jo
saavuttaneita ihmisiä, jotka yhdessä muodostavat osan väestöstä, väes-
tönosan. Mielenkiintoista on että, jos jokin väestönosa poikkeaa muusta
väestöstä jonkin ominaisuutensa vuoksi usein tällä erityispiirteellä voidaan
puhutella isoakin joukkoa ihmisiä, joita ei muuten yhdistä mikään elämän-
alue, samalla se myös erottaa nämä ihmiset jostakin. Ilmeisesti ikäänty-
minen siis koskee ainoastaan osaa väestöstä, ikääntyviä, meidän muiden
pysyessä "normaaleina", joiden jokahetkisestä ikääntymisestä tarvitse juuri
puhua. Huolestuttavaksi tämäkin muuttuu kun käsitettä käytetään sen
merkityksessä välittämättä sen kielellisestä asusta, jolloin saadaan ainakin
minussa levottomuutta herättäviä ilmaisuja kuten "suomen väestö
ikääntyy nopeinten", joka saa harkitsemaan maastamuuttoa. Positiivista
tässä ilmaisussa on kuitenkin se että omasta tasaisen kalenterin mukaisesta
"ikääntymisestä" on kyse jostain muusta. Eipä tarvitse huolehtia siitä
maailman selkeimmästä tosiasiasta että jokainen meistä vanhenee ta-
saisesti, sairastelee ja jopa kuolee.

Vapaaehtoistyö

Kuulostaa melkein kirosanalta. Jumalaton liitto kahden täysin
erilaisen asian kanssa, työ, jota täällä pohjolassa on aina täytynyt
tehdä, torpparit isännilleen, säätyläiset ylemmilleen ja työläinen
palkkaansa vastaan. Suurinosa työstä ei siis ole "vapaaehtoista", ei
ainakaan tämän termin mukaan, sillä muutenhan moinen ilmaisu
olisi käsittämätön. Koko sana kuulostaa joltain, joka on siveellisen
ja ylevän ihmisen toimintaa, työnteko ilman pakkoa. Samalla tavalla
metsästys ja monet muut elämänalueet niiden siirryttyä pois pakon
piiristä saavat uuden elitistisen, kevyemmän muotonsa, kuten
metsästykselle ja ratsastukselle on tapahtunut. Kenenkään ei
tarvitse enää metsästää henkensä pitimiksi tai ratsastaa
pitääkseen yllä elämänpiiriänsä, ne ovat siirtyneet eliitin
ylellisyyksiksi. Hienointen tämä muutos tulee ilmi tietenkin englantilaisessa
ketunmetsästyksessä, joka on parempiosaisten herrasmiesten
toimintaa jos jokin.Sanassa maistuu vähän samankaltainen, toisenlaisen
työn sävy. Niillä joilla työ ei enää ole olemassaolon edellytys, voi työ
olla vapaaehtoista, oma valinta ja harraste, yleinsä niiden auttamiseksi
jotka eivät ole vielä saavuttaneet samaa vapauden astetta. Eikä heidän
tarvitsekaan, koska hyväntekijänsä tarvitsevat heitä.

Se että koko sana ja käsite on olemassa tässä muodossa pitää varmasti
monet poissa kaikesta, vapaaehtoisesta työstä, olivat sen tavoitteet ja
keinot sitten miten yleviä ja sinänsä kannatettavia sinänsä. Työ pakkonaja
vapaaehtoisuus muodostavat varsin kummallisen käsitteen.|| pyyhekumi

0 Comments:

Lähetä kommentti

1/06/2005
Suomen talous maailman vapaimpia

Joidenkin tahojen silmissä, lähinnä talouden vapaudesta innostuneiden, Suomi vaikuttaa varsin sosialistiselta maalta, jonka taloudellista toimintaa ohjaa tiukka valtion käsi ja sosialistinen valtionomistus. Näin ei kuitenkaan näyttäisi olevan jos aihetta tarkastellaan objektiivisilla kansainvälisillä mittareilla, päinvastoin Suomi sijoittui tänävuonna 15. Heritage -säätiön
listauksessa
, Yhdysvallat oli sijalla 12 ja Ruotsi 14. Yläpäässä, joka tarkoittaa tässä tapauksessa pientä lukuarvoa, jossa ykkönen on paras viitonen huonoin, olivat erot aika pieniä. Ylimmän kymmenen joukossa ero oli tällä mitta-asteikolla, sijoilla 10-15, Australian ja 1.79 ja Hollannin 1.95 välissä, alle kahden arvot saavat arvosanan "vapaa", Suomen arvo oli 1.90.

|| pyyhekumi

0 Comments:

Lähetä kommentti

1/06/2005

tiistaina, tammikuuta 04, 2005

Hyvistä ihmisistä

Hyvät ihmiset eivät koskaan puhu totta. Vääriä rannikoita ja vääriä ankkuripohjia hyvät teille opettivat; hyvien valheissa te synnyitte ja niihin te suojauduitte. Hyvät ovat kaiken valehdelleet ja vääristelleet pohjiaan myöten.

.....

Hyvät näet - he eivät kykene luomaan, he ovat aina lopun alku-
he ristiinnaulitsevat sen, joka kirjoittaa uusia arvoja uusiin taluihin, he uhraavat tulevaisuuden itselleen, he ristiinnaulitsevat kaiken ihmistulevaisuuden!

Hyvät - he ovat aina olleet lopun alku..
Ja millaista vahinkoa tehnevätkin maailman panettelijat: hyvien tekemä vahinko on vahingollisin vahinko!

....

- Onko minut ymmärretty? Dionysos vastaan ristiinnaulittu.

.....

Nämä rivit ovat Nietzschen viimeisestä kirjastaan, kirjasta jonka tullessa painosta oli runoilijafilosofi jo kokenut henkisen romahtamisensa. Menetettyään järkensä hän kirjoitti mielipuolisia kirjeitä ystävilleen ja aikansa suurmiehille, allekirjoittaen vuoroin Dionysos vuoroin Ristiinnaulittu. Lopullisen hulluuden aikana nämä kaksi hahmoa, sekä Nietzschen oma persoona sulautuivat yhdeksi. Hänelle hulluus ja valheellisuus, hallitsivat ympäröivää kulttuuria, vihamielisyys totuutta ja elämää kohtaan...

Totuus sellaisena kuin Nietzsche koko elämänsä ajan pyrki kiihkeästi etsimään milloin Schopenhauerin romantiikasta, tieteestä tai kreikkalaisista tragedian mestareiden teksteistä. Katsomaan totuutta pohjaan asti kääntämättään katsettaan pois ja vielä sanomaan sille kyllä. Kukaan ei halunnutkaan totuutta, vain hyviä käskijöitä ja suloisia valheita. Dionysos joutui ristille.

|| pyyhekumi

0 Comments:

Lähetä kommentti

1/04/2005